Nobelpristagare 2012

Att bli Nobelpristagare är det största inom fysik, kemi, ekonomi, fred och litteratur. Det var den svenska entreprenörer och dynamituppfinnaren, Alfred Nobel, som år 1895 instiftade Nobelpriset. Priset har delats ut sedan 1901.

Varje år tillkännages pristagarna i Stockholm och i Oslo. I samma städer hålls med ståta och pomp utdelningscermonierna. Den norska nobelkommitten utnämner fredspriset, medan Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet utser vinnaren av Nobels medicinpris och den svenska Kungliga Vetenskapsakademien bestämmer nobelpristagarna i fysik, ekonomi och kemi.

Respektive lands kungligheter överräcker nobelpriset vid festligheterna den 10:e dec varje år. Förutom ära får varje pristagarkategori 8 miljoner kronor.

Nobelpristagare i fysik 2012

David Wineland
David Wineland nobelpristagare i fysik 2012
Foto: Bengt Nyman
Wikimedia
Serge Haroche
Serge Haroche nobelpristagare i fysik 2012
Foto: Bengt Nyman
Wikimedia
2012 års nobelpris i fysik delas ut till David Wineland(USA 1944) och Serge Haroche (född i Marocko 1944, fransk medborgare). Det är ett stor pris men forskningen de har bedrivit har bestått av väldigt små partiklar nämlig kvantpartiklar.

Motiveringen till pris är att de har på varsitt håll forskat fram metoder att mäta och styra enskilda kvantpartiklar. Tänkbart användningsområde i framtiden är kvantdatorer. Dessa datorer skulle vara oerhört mycket snabbare än dagens.


Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2012

John B. Gurdon
John B. Gurdon nobelpristagare i medicin 2012
Foto: Dyreck Chan
Wikimedia
Shinya Yamanaka
Shinya Yamanaka nobelpristagare i medicin 2012
Foto: N. Institutes of Health
Wikimedia
Nobelpriset i fysiologi eller media tilldelas år 2012 John B. Gurdon (Brittisk medborgare född 1933) och Shinya Yamanaka (Japan, 1962) för att de har upptäckt att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens. Redan 1962 visade Gurdon att han kunde ersätta en grodäggcells kärna med en mogen cell som hämtas från tarmen på ett grodyngel. Den ändrade äggcellen kunde ändå utvecklas till ett grodyngel.

Yamanaka visade, år 2006, med en mus att omogna celler kan utvecklas till alla slagsceller i kroppen. Han programmerade om mogna celler till att bli pluripotenta stamceller, dvs att de kan bilda vilken typ av celler som helst i kroppen. En mogen cell som har en specialiserad uppgift i kroppen behöver inte förevigt vara specialiserad till just det ända målet utan kan förändas och blir specialiserad till något annat.

Detta innebär att ny forskning ser dagens ljus och även att läroböcker måste ändra sitt innehåll med denna nya vetskap.

Nobelpristagare i kemi 2012

Brian K. Kobilka
Brian K. Kobilka nobelpristagare i kemi 2012
Foto: Bengt Nyman
Wikimedia
Robert J. Lefkowitz
Robert J. Lefkowitz nobelpristagare i kemi 2012
Foto: Bengt Nyman
Wikimedia
Årets nobelpristagare i kemi 2012 är Brian K. Kobilka och Robert J. Lefkowitz. De får priset för sin forskning av G-proteinkopplade receptorer. I cellernas membran finns receptorer (mottagare) som har till uppgift att känna av och anpassa sig till omgivningen. Det finns ca 1000 olika typer av receptorer som känner av olika substanser.

Brian och Robert har koncentrerat sin forskning kring receptorer som svarar på hormonet adrenalin. När adrenalin binds till receptorn ändrar receptorn form och "öppnar" en väg in till cellen. I detta läge fastnar G-protein som består av tre molekyler: gamma, beta och alfa. Efter att G-proteinet har aktiverats är det bara alfa-molekylen som fortsätter in i cellen sätter igång cellens arbete att anpassa sig till situationen. En och samma receptor kan aktivera många hundra G-proteiner vid samma adrenalinpåslagstillfälle.

Nobelpristagare i Litteratur 2012

Mo Yan
Mo Yan nobelpristagare 2012 i litteratur
Foto: Bengt Nyman
Wikimedia
Litteraturpriset 2012 får Mo Yan med motivationen "Som med hallucinatorisk realism förenar saga, historia och samtid"

Nobels fredspris 2012

EU
EU får nobelsfredspris 2012
 
Nobels fredspris utdelas 2012 till Europeiska Unionen med motiveringen "För över 6 årtionden bidragit till fredsframgångar och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Nobelpristagare i Ekonomi 2012

Alvin E. Roth
Alvin E. Roth nobels ekonomi pris 2012
Foto: Bengt Nyman
Wikimedia
Lloyd S. Shapley
Lloyd S. Shapley nobels ekonomi pris 2012
Foto: Bengt Nyman
Wikimedia
2012 års ekonomiska nobelpris utdelas till Alvin E. Roth och Lloyd S. Shapley med motiveringen "För teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken"